Fmen
Optionen
Informci
Bevezető

Bevezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A II. János Pál Katolikus Általános Iskola az 1981-ben alapított Bem Úti Általános Iskola épületében, tárgyi és személyi feltételeivel és tanulóival kezdi meg működését.

Az elődintézmény alapításának évében egy dinamikusan fejlődő városrész egyre bővülő igényeinek kielégítését célozta meg.

Fő profilját akkor az ének-zenei tagozatos képzés jelentette, s ezt több mint három évtizedes elismerten működő képzési formát megőrizte ma is.

Az elmúlt évtizedek társadalmi – gazdasági változásai a térségre, ezen belül is a beiskolázásra rendkívül negatívan hatottak. A fejlődés félbeszakadt, a szülők jelentős része munkanélkülivé vált, elszegényedett, a cigányság lélekszáma a betelepülések következtében is erős növekedésnek indult. Az alacsony igényszinttel párosuló megélhetési gondok a negatív életvitel felé sodorták a családokat.

Szembesülve a tényekkel, a nevelőtestületnek óriási szemléletváltozáson kellett átmennie. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatásra tevődött a hangsúly. A kilencvenes évek végén a pedagógusok olyan pedagógiai program és helyi tanterv kidolgozására törekedtek, mely az alapfeladatokon túl speciális szolgáltatásokat tudott biztosítani a kiegyensúlyozott iskolai élet érdekében, s amellyel biztosították a kettős feladatot: a tehetséggondozást és a felzárkóztató, hátránykompenzáló munkát.

Az 1998-as bevezetést követően a következő programok, tantervek megalkotásakor is ez a cél vezérelt.

Az országgyűlés 2003. június 23-án fogadta el a 2003. évi LXI. törvényt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. 2004. szeptember 1-jével intézményünkben is bevezetésre kerül a fenntartó által jóváhagyott újabb Helyi Pedagógiai Program, ennek részeként a Kerettanterv.

Ózd város vezetésében már az előző években is felmerült az igény, hogy a fenntartói jog átadásával egy sokszínűbb oktatási-nevelési kínálatot nyújtson településünk és vonzáskörzetének lakosai számára.

A Bem Úti Iskola egyik jogelődje, a Bartók Béla Általános Iskola helyén római katolikus fenntartású fiúiskola működött. Az épületegyüttes fekvése, valamint az oktatástörténeti előzmények mellett fontosabb volt azonban az a tényező, hogy a katolikus szellemiség, a színvonalas oktatás és nevelés, valamint az irányított hitélet gyakorlás tényleges segítséget adhat a hátrányos helyzetű családok életvezetésének pozitív irányba fordításához.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LI. törvény segítette elő az iskola megalapítását.