Fmen
Optionen
Informci
Aktuális > Hitéletünk - Egyházi ünnepeink

Hitéletünk - Egyházi ünnepeinkMárton nap iskolánkban, óvodánkban

November 11-e Szent Márton napja. E napnak igen gazdagok a  hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. Különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány. Mindemellett Márton-nap a 40-napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett.  A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savariában, azaz Szombathelyen született   316-ban vagy 317-ben . A római császár katonájaként szolgált, amikor  a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában, vállán a katona köpenyével. Innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében: Isten szolgálatába állt.  Jóságáról már élete során is legendák keringtek, s  püspökké akarták szentelni.   A monda szerint, mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől a szolgalelkű Márton a ludak óljában bújt el. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulták Márton rejtekhelyét. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.  Óvodánkban és iskolánk alsó tagozatában Márton nap tiszteletére játékokkal és kézműves foglalkozásokkal  idézték fel  a magyar születésű szent alakját.

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért

A  Szükséget Szenvedő Egyház pápai segélyszervezet kezdeményezésére az idén is a világ több mint 80 országában egymillió gyermek imádkozta a rózsafüzért az egységért és békéért felajánlva 2020 október 19.-én .  . Iskolánk felső tagozatos tanulói osztályonként 2-2 tanulóval képviselték szűkebb közösségüket a közös imádkozáson 9.00. órától a Szent István Rádió hazai koordináló  adásával egyidőben.

Szent II. János Pál pápává választásának 42. évfordulója

2020 október 16.-án 42 éve  , hogy  pápává választották iskolánk névadóját, minden idők legszentebb pápáját, Szent II. János Pált.

Életútjának, tetteinek méltatására hosszú oldalak sem lennének elegek. Nekünk, katolikus intézményben  dolgozóknak és tanulóknak talán a legfontosabb  a fiatalokhoz való kötődése. Az iskolarádión és dekoráción  keresztül emlékezünk meg a jeles eseményre. Tiszteletünk  és szeretetünk  jeléül egy fiatalokhoz írt gondolatát szeretném megosztani:

„Ma sokkal inkább szükség van arra, mint korábban,  hogy ,,hajnalpír'' legyetek; hajnali fény és az evangélium új tavaszának hirdetői, melynek fakadó rügyeit már látni lehet. Az emberiségnek igen nagy szüksége van szabad és bátor fiatalok tanúságtételére, akik mernek az árral szemben haladni, s erővel és lelkesedéssel hirdetni Istenbe, az Úrba és Üdvözítőbe vetett hitüket. „


Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének halála napja után az egyház október 4-ét jelölte ki ünnepéül, majd 1931-től fogva e jeles nap lett az állatok világnapja is.Intézményünk tagóvodájában, a Néri Szent Fülöp tagóvodában  az  intézmény teremtésvédelmi programjaként méltón megemlékeztek az állatvilág fontosságáról. Versekben, dalokban és kézműves alkotások által hívtuk fel a gyerekek figyelmét emberi  felelősségünkre, és erősítettük meg bennük az állatok szeretetét.