Hitéletünk - Egyházi ünnepeink2020 szeptember 13-án tartottuk templomunk búcsúját, amelyen intézményünk nevelői és tanulói is részt vettek. A  Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház. Az ünnepi szentmisén ft. Mészáros Domonkos domonkos rendi szerzetes predikációjában felhívta a hívek figyelmét arra, hogy a  kereszt üdvösségünk jele. Sok helyen találkozunk vele, szobáinktól templomainkon át az utca számos helyéig. Fejezzük ki bátran tiszteletünket, bárhol találkozunk is vele. 
Az ünnepi szentmise szokás szerint körmenettel fejeződött be. Veni Sancte iskolánkban

A 2020-as tanévben  a tanévnyitó szentmiséket a járványügyi előírásoknak megfelelően tartottuk meg.
 A  tanévnyitó ünnepségen, 2020 szeptember 1-jén az iskolaudvaron az iskola egész közössége részt vett, míg a Veni Sancte-kon külön vett részt az alsó- és a felsőtagozat. Így tudtuk biztosítani a megfelelő személyi távolságot.Az alsó tagozatos tanulók tanévnyitó szentmiséjén részt vettek a Néri Szent Fülöp tagóvoda nagycsoportos gyermekei is. Első osztályos tanulóink fogadalomtétellel erősítették meg szüleik iskolánkba történő  beíratással kifejezett  szándékát, miszerint az iskola szorgalmas, Jézus követő, jó tanulóivá kívánnak  válni.
Hittantábor 2020 augusztusban

2020 augusztus  26-28-án napközis rendszerben bonyolítottuk le a 2020 májusára tervezett EGYH-KCP-19 számú hittantábort. 28 tanuló és 4 pedagógus részvételével bonyolítottuk le a háromnapos programsorozatot, amely alatt a gyerekek alaposabban megismerkedtek kedves templomunkkal, feldolgozták a bibliai  Jónás történetét , kézműveskedtek, sportoltak. Pénteken Bélapátfalván jártak, ahol a ciszterci monostor történetét egy kincskereső játék keretén belül ismerték meg.