Fmen
Optionen
Informci
Aktuális > Információk > Pedagógusaink

Pedagógusaink

 

Kocska Ágnes  -   intézményvezető: tanító, magyar szakos tanár, tehetségfejlesztő tanár, szakvizsgázott közoktatás-vezető

Élesné Ócsai Erzsébet  -  intézményvezető-helyettes: alsó tagozat, tanító, nyelv,- és beszédfejlesztő pedagógus, szakirányú szakvizsga,  szakvizsgázott közoktatás-vezető

Petákné Balyi Zsuzsanna  -  intézményvezető-helyettes: felső tagozat, tanító, történelem, földrajz szakos tanár, szakvizsgázott  közoktatás-vezető   

Dubovinszkyné Kakas Judit  -  tanító

Fűköh Zsuzsanna Borbála - tanító

Fülöp Péterné  -  tanító

Gyöngyné Uj-Tózsa Evelin - hittanár-nevelő

Hovodzák Péter - testnevelő

Hollósi Tünde - matematika-fizika órák ellátása

Hubainé Szőke Marianna - magyar-orosz szakos tanár

Kalmár Nagy Imréné  -  matematika- kémia szakos tanár 

Kis Károly  -  pedagógia, informatika szakos tanár, tehetségfejlesztő tanár

Kis Károlyné  -  tanító, tánc és dráma szakos tanár, szakirányú szakvizsga

Komjáthyné Kalo Erzsébet  -  tanító, földrajz szakos tanár, katekéta lelkipásztori munkatárs, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Kiss Krisztina  -  angol-orosz szakos tanár

Lassán Péter  -  trombitatanár, fúvószenekari karnagy

Méhész Dezső - magyar-történelem szakos tanár

Némethné Balogh Gizella  -  tanító

Petákné Ráczkevi Zsuzsanna  -  tanító

Sivák László  -  történelem szakos tanár és bölcsész, földrajz szakos tanár

Sivákné Faragó Katalin  -  tanító, fejlesztő pedagógus, szakirányú szakvizsga

Szabóné Benke Csilla – biológia-földrajz szakos tanár

Szrogh Sándorné  -  tanító

Tamás Róbert  -  testnevelés szakos tanár, sportmenedzser

Tamás Róbertné  -  tanító, alsó tagozat munkaközösség-vezető

Török-Spéder Csilla - tanító

Vámos Fruzsina  -  ének-zene szakos tanár, magyar szakos tanár és bölcsész, katekéta lelkipásztori munkatárs

Varga Piroska Anna  -  tanító, angol szakos tanár

Veres Katalin  -  katekéta lekipásztori munkatárs

 

Óraadó tanárok:

Bukta Éva  -  ének-zene , zongoratanár

Halász Ágnes - magyar-ének-zene szakos tanár

Dr. Jakab Edina - pedagógia-történelem szakos tanár, gyógypedagógus

Szabolcs Ferencné - gyógypedagógus

Zahoránszky Mária  -  szomatopedagógus

Zay Nárcisz - logopédus