Fmen
Optionen
Informci
Bevezető > Információk > Tanáraink

Tanáraink

Kocska �gnes  -   int�zm�nyvezető: tan�t�, magyar szakos tan�r, tehets�gfejlesztő tan�r, szakvizsg�zott k�zoktat�s-vezető

�lesn� �csai Erzs�bet  -  int�zm�nyvezető-helyettes:als� tagozat, tan�t�, nyelv,- �s besz�dfejlesztő pedag�gus, szakir�ny� szakvizsga,          szakvizsg�zott k�zoktat�s-vezető

Pet�kn� Balyi Zsuzsanna  -  int�zm�nyvezető-helyettes: felső tagozat, tan�t�, t�rt�nelem, f�ldrajz szakos tan�r, szakvizsg�zott  k�zoktat�s-vezető   

Babuczkyné Fazekas Éva -  matematika szakos tanár                    

Bajnain� Martin �va  -  pedag�gia, k�nyvt�r szakos tan�r

Balogi Gertr�d  -  pedag�gia szak, napk�zis munkak�z�ss�g-vezető

Dubovinszkyn� Kakas Judit  -  tan�t

F�l�p P�tern�  -  tan�t�

Gy�ngyn� Uj-T�zsa Evelin - hittan�r-nevelő

Hovodz�k P�ter - testnevelő

Jakab Edina  -  t�rt�nelem, pedag�gia szakos tan�r, gy�gypedag�gus

Kalm�r Nagy Imr�n�  -  matematika, k�mia szakos tan�r 

Kis K�roly  -  pedag�gia, informatika szakos tan�r, tehets�gfejlesztő tan�r

Kis K�rolyn�  -  tan�t�, t�nc �s dr�ma szakos tan�r , szakir�ny� szakvizsga

Komj�thyn� Kalo Erzs�bet  -  tan�t�, f�ldrajz szakos tan�r, katek�ta lelkip�sztori munkat�rs, oszt�lyfőn�ki munkak�z�ss�g-vezető

Kiss Krisztina  -  angol, orosz szakos tan�r

Lass�n P�ter  -  trombitatan�r, f�v�szenekari karvezető

N�methn� Balogh Gizella  -  tan�t�

Papp Edit M�ria- tan�t�

Pet�kn� R�czkevi Zsuzsanna  -  tan�t�

Siv�k L�szl�  -  t�rt�nelem szakos tan�r �s b�lcs�sz, f�ldrajz szakos tan�r

Siv�kn� Farag� Katalin  -  tan�t�, fejlesztő pedag�gus, szakir�ny� szakvizsga

Szab�n� Benke Csilla - biol�gia, f�ldrajz szakos tan�r

Szrogh S�ndorn�  -  tan�t�

Tam�s �kos - magyar, t�rt�nelem szakos tan�r

Tam�s R�bert  -  testnevel�s szakos tan�r, sportmenedzser

Tam�s R�bertn�  -  tan�t�, als� tagozat munkak�z�ss�g-vezető

Tulip�nn� Veres Katalin  -  katek�ta lekip�sztori munkat�rs

Varga Piroska Anna  -  tan�t�, angol szakos tan�r

V�mos Fruzsina  -  �nek-zene szakos tan�r, magyar szakos tan�r �s b�lcs�sz, katek�ta lelkip�sztori munkat�rs

�raad� tan�rok:

Bukta �va  -  �nek-zene , zongoratan�r

Halász Ágnes - magyar-ének-zene szakos tanár

Szabolcs Ferencn� - gy�gypedag�gus

Zahor�nszky M�ria  -  szomatopedag�gus

Zay Nárcisz - logopédus