Főmenü
Optionen
Információ
Bevezető > Információk > Tanáraink

Tanáraink

Kocska Ágnes  -   intézményvezető: tanító, magyar szakos tanár, tehetségfejlesztő tanár, szakvizsgázott közoktatás-vezető

Élesné Ócsai Erzsébet  -  intézményvezető-helyettes:alsó tagozat, tanító, nyelv,- és beszédfejlesztő pedagógus, szakirányú szakvizsga,          szakvizsgázott közoktatás-vezető

Petákné Balyi Zsuzsanna  -  intézményvezető-helyettes: felső tagozat, tanító, történelem, földrajz szakos tanár, szakvizsgázott  közoktatás-vezető                                            

Bajnainé Martin Éva  -  pedagógia, könyvtár szakos tanár

Balogi Gertrúd  -  pedagógia szak, napközis munkaközösség-vezető

Dubovinszkyné Kakas Judit  -  tanító

Éliás Gábor - matematika, fizika szakos tanár

Fülöp Péterné  -  tanító

Gyöngyné Uj-Tózsa Evelin - hittanár-nevelő

Halász Ágnes - magyar, ének-zene szakos tanár, ének munkaközösség-vezető

Hovodzák Péter - testnevelő

Jakab Edina  -  történelem, pedagógia szakos tanár, gyógypedagógus

Kalmár Nagy Imréné  -  matematika, kémia szakos tanár , természettudomány-reál munkaközösség-vezető

Kis Károly  -  pedagógia, informatika szakos tanár, tehetségfejlesztő tanár

Kis Károlyné  -  tanító, tánc és dráma szakos tanár , szakirányú szakvizsga

Komjáthyné Kalo Erzsébet  -  tanító, földrajz szakos tanár, katekéta lelkipásztori munkatárs, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Kiss Krisztina  -  angol, orosz szakos tanár

Lassán Péter  -  trombitatanár, fúvószenekari karvezető

Némethné Balogh Gizella  -  tanító

Papp Edit Mária- tanító

Petákné Ráczkevi Zsuzsanna  -  tanító

Sivák László  -  történelem szakos tanár és bölcsész, földrajz szakos tanár

Sivákné Faragó Katalin  -  tanító, fejlesztő pedagógus, szakirányú szakvizsga

Szabó Imréné  -  magyar, ének-zene szakos tanár, magyar munkaközösség-vezető

Szabóné Benke Csilla - biológia, földrajz szakos tanár

Szrogh Sándorné  -  tanító

Tamás Ákos - magyar, történelem szakos tanár

Tamás Róbert  -  testnevelés szakos tanár, sportmenedzser

Tamás Róbertné  -  tanító, alsó tagozat munkaközösség-vezető

Tulipánné Veres Katalin  -  katekéta lekipásztori munkatárs

Varga Piroska Anna  -  tanító, angol szakos tanár

Vámos Fruzsina  -  ének-zene szakos tanár, magyar szakos tanár és bölcsész, katekéta lelkipásztori munkatárs

Óraadó tanárok:

Bukta Éva  -  ének-zene , zongoratanár

Kormos László - szomatopedagógus

Szabolcs Ferencné - gyógypedagógus

Zahoránszky Mária  -  szomatopedagógus

Szanda Nagy Gabriella - gyógypedagógus, logopédus