Főmenü
Optionen
Információ
Bevezető > Nemzetközi Testvériskola

Nemzetközi Testvériskola
Társadalmi Megújulás Operatív Program

„Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”

TÁMOP-3.3.14.B-14/1

 


 


 

Testvériskolai kapcsolat kialakítása az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola között

 


 

Együttműködés tagintézmények:

Az erdélyi testvériskola  

·         Az intézmény neve, címe: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (537350 Székelyvarság 386.szám, Románia Hargita megye)

·         Elérhetősége: 537350 Székelyvarság 386.szám, Románia Hargita megye

·         Képviseli: Tifán Ervin Csaba igazgató

A hazai testvériskola:

·         Az intézmény neve, címe: II. János Pál Katolikus Általános Iskola (Magyarország, B-A-Z Megye, 3600 Ózd, Bem út 8.)

·         Elérhetősége: 3600 Ózd, Bem út 8

·         Képviseli: Kocska Ágnes  igazgató

 

A programban résztvevő oktatók száma:

 

Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola által delegált pedagógusok nemek szerinti megoszlásban:

 

Oktatók száma

Összesen

II. János Pál Katolikus Általános Iskola, Ózd

8

 

Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola programjaiba bevont pedagógusok száma összesen 8 fő, közülük:

·         5 fő felügyelő tanár

·         1 fő pedagógus a heti foglalkozások megtartására

·         2 fő pedagógus játékszakkör megtartására

 

A programba bevonni tervezett diákok száma:

Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola által bevont diákok megoszlása: 30

 

 

Szakmai tartalom:

 

 

A diákok és a pedagógusok által tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített projekt kidolgozása:

 

 

A két intézmény az együttműködés fő témaköréül a „Az egészséges életmód fontosságát” jelölte meg.

E témakör köré építjük a projektben található programokat, tevékenységeket, előadássorozatot úgymint az „Önkéntesség fontossága”, a „Generációk közötti együttműködések”, továbbá a „A partner iskolák bemutatása és megismertetése”.

 

Célunk az aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése az egészséges életmód együttműködési területen.

 

A projekt során célunk a tanulók mentálhigiénés egészségfejlesztésének elősegítése az intézmények oktatási, nevelési, vallási céljaival összefüggően. 

 

Intézményünk célja a tanulók személyiségének keresztény szellemű formálása, a tanulók személyiségének fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezésének képességével való felruházás. Egészséges életmódra, családi életre nevelés.

 

A kapcsolattartás a két iskola diákjai és pedagógusai között

 

 

A projekt során cél a két iskola közötti intenzív kapcsolattartás kialakítása, az iskolák programkínálatának bővítése. A kapcsolattartás elmélyítésével cél az ózdi intézményben tanuló hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a sajátjuktól eltérő élethelyzetű tanulókkal való megismerkedés elősegítése.

 

A program megvalósítása a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását segíti elő, mely során az intézményeknek lehetősége nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, kiemelten a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.

 

A projekt sikeres megvalósítása szempontjából, a gördülékeny munkafolyamatok érdekében kiemelten fontos szempontot képvisel a rendszeres kapcsolattartás.   

A kapcsolattartás során az elektronikus levelezésen és a telefonos kapcsolattartáson túl, előtérbe helyezzük a személyes találkozások lehetőségét is. Az iskolák közötti távolság nagysága miatt a folyamatos személyes találkozók nem lehetségesek, de a projekt megvalósítása során egy alkalommal sor kerül a személyes találkozásra is a partner iskola intézményében. A személyes találkozó dokumentálásáról fotók, jelenléti ívek, meghívók, jegyzőkönyvek tanúskodnak majd.