Főmenü
Optionen
Információ
Bevezető > Pályázatok > EFOP-1.3.5-16-2016-00733

EFOP-1.3.5-16-2016-00733

 


társadalmi szerepvállalás erősítése

a közösségek fejlesztésével

 

Kedvezményezett: II. János Pál Katolikus Általános Iskola

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. János Pál Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 25,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00733

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szivességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományörző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a II. János Pál Katolikus Általános Iskolában” című EFOP-1.3.5-16-2016-00733 azonosítószámú projekt megvalósítására kerül sor intézményünkben 2017 áprilisától 2020 júniusáig.

A mintegy három tanévet átölelő programsorozat 25 000 000 millió forintból kerül  megvalósításra.

A pályázati feladatok teljesítésére az intézmény együttműködési megállapodást kötött, többek között az ózdi Szent Kereszt Plébániával és Ózd – Sajóvárkony Római Katolikus Plébániával. További együttműködő partnereink Egri Főegyházmegyei Karitász, Bohócok a láthatáron csoport, Gyermekeinkért 2001 Alapítvány, Ózdi Néptánc Egyesület.

A pályázat célja olyan együttműködés létrehozása, amely több generáció közös tevékenykedését irányozza elő a közösségek építésének és a településen élők közösségeinek fejlesztésére, tudva azt, hogy az iskola közösségszervező ereje jelentős, az intézmény központi szerepet játszik a település életében. Reményeink szerint a projekt végrehajtása által új kisközösségek jönnek létre. A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlősége javul, a karitatív akciók száma növekszik, a katolikus eszmén alapuló civil csoportok száma nő. Kölcsönösen előnyös együttműködések jönnek létre.

A projekt célcsoportja a település teljes lakossága.

Együttműködő partner a római katolikus plébánia által toborzott katolikus közösség.

A projekt célcsoportjai az intézmény tanulói. A tanulók szülei, családja, 14-35 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok és a 60 év feletti lakosság.

Tervezett programjaink:

ˇ         Generációk közötti érzékenyítő program

ˇ         Három generációs találkozók

ˇ         Közösségi fórumok

ˇ         Hagyományőrző nap

ˇ         Sportklub létrehozása

ˇ         Település szépítő közösségi nap

ˇ         Szívesség programok megvalósítása

ˇ         Szívesség bank működtetése

ˇ         Továbbképzés pedagógusok számára

ˇ         Ifjúsági táborok megszervezése

ˇ         Katolikus találkozók összehívása

ˇ         Idős - Töltési foglalkozások szervezése