Főmenü
Optionen
Információ
Bevezető > Pályázatok > KPSZTI - Balassi Intézet pályázata: A szívemmel már tudom

KPSZTI - Balassi Intézet pályázata: A szívemmel már tudom

Szentandrássy Béla tanító úr páylázata

 

A szívemmel már tudom

 

A „mai gyermekek” már-már feldolgozhatatlan információ áradattal, valós vagy vélt értékek özönével szembesülnek. Egyre nehezebben szűrik ki az igazi értékkel bírókat. Egyre kevésbé tapasztalják meg a szeretet élményét, annak felbecsülhetetlen erejét. Ha pedig elfelejtenek szeretni - akkor sem önmagukat, sem társaikat nem lesznek képesek becsülni, tisztelni. Akkor hogyan lehetnének képesek megérteni az Isteni Szeretetet, Jézus  irántuk való jóságát?

Ugyanakkor tudjuk, gyerekek szeretnek együtt lenni, szeretnek versengeni s hogy egy-egy jókedvű, közösségben megélt élmény milyen értékes pedagógiai hozadékkal bír számukra, s számunkra – nevelők számára is.

Az iskola az a hely, ahol még csoportokban találkoznak kortársaikkal, együtt lehetnek, tevékenykedhetnek, megoszthatják gondolataikat egymással. Így elsősorban itt van lehetőség arra, hogy megmutassuk számukra az együttlét örömét, a közösen cselekvés valódi szépségét, s kiaknázzuk az ezekben rejlő lehetőségeket.

Ezért indítottuk útjára három hónapot felölelő programsorozatunkat – A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt pályázati támogatás segítségével - melynek a „Szívemmel már tudom” címet adtuk.

Evangéliumi szeretetet megismertető és annak alkalmazásának lelki élményét biztosító játékos, kreatív rendezvénysorozatot szervezünk 5-8. évfolyamon tanuló diákjaink számára. Célunk Isten szeretetének közvetítése a gyerekek felé, a lehetőség megláttatása: Istené lehetünk mindannyian, valamint az érdeklődés felkeltése az Evangélium iránt.

A gyerekek osztálykeretben vesznek részt az interaktív foglalkozásokon tanáraik irányításával. Isten szeretetét kifejező énekeket tanulnak; ismerkednek az Evangéliummal, a felebaráti szeretetet alkalmazását szituációs játékok segítségével tanulhatják; beszélgetéssel egybekötött  filmvetítésen vesznek részt;

Emellett minden hónapban a program célkitűzéseinek megvalósulását segítő önálló feladatot kapnak az osztályok, melyeket a kis közösségek csak tagjaik közös munkájával tudnak megvalósítani.

A három hónapos munka Szentmisével és  nagyszabású vetélkedővel zárul, melyen a kilenc osztály – mintegy kétszáz gyermek - játékos formában mérhetik össze megszerzett tudásukat, felkészültségüket egymással.