Fmen
Optionen
Informci
Bevezető > Szívességbank

Szívességbank

A II. János Pál Kat. Ált. Iskola tanulói és közössége az EFOP -1.3.5-16 -00733 keretein belül a mai napon szívesség bankot hoz létre.

A banki szolgáltatás keretein belül mind a betét, mind a kivét megvalósítható!

A mai napon az iskola közösség az alábbi szívességi szolgáltatásokat helyez el bankfiókunkban:

Iskolak�z�ss�g�nk sz�vesen seg�ti az int�zm�ny ismerets�gi k�r�hez tartoz�, valamint a partner int�zm�nyek kar�csonyi felk�sz�l�s�t, az al�bbi ter�leteken:

         k�z�ss�gi helyis�gek feld�sz�t�se, dekor�l�sa az �nnepi hangulatnak megfelelően

         k�z�ss�gek kar�csonyi �nneps�geihez kis műsorok, 1-1 vers, zenedarab előad�sa egyeztetett időpontban �s m�don

         előre egyeztetett időpontban �s m�don idős emberek kar�csonyi bev�s�rl�s�nak megk�nny�t�se

         felaj�nlott adom�nyok (pl. ruhaneműk) elsz�ll�t�s�t v�llaljuk

 

Szívességbankunkban az alábbi betétek elhelyezésének őrülnénk:

-          szívesen meglátogatnánk olyan kisközösségeket, egyéneket, akik felelevenítenék karácsonyi emlékeiket, ezzel példát mutatnak és ötleteket adnak a fiatalabb nemzedéknek.

-          kisk�z�ss�gek, egy�nek egy�ni aj�nd�koz�si �tleteit tanul�ink k�z�tti megoszt�sra v�rjuk nagy szeretettel

A sz�vess�gbank �ltal t�rt�nő banki tranzakci�kr�l folyamatosan h�rt adunk, valamint fot�dokument�ci�it is megosztunk.

Tanul�ink k�z�ss�g�nkh�z tartoz� partnereink egy�b �tleteit a sz�vess�gbank k�n�lat�nak biztos�t�s�hoz.